המלך מתיא הראשון

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
מדינה:
שנה:
ז'אנרים:
הערך מאת:
בן עשר היה מתיא כאשר התייתם מהוריו, המלכה והמלך, ונאלץ להיפרד מהתואר "נסיך". כמו בפנטזיה של ילדים רבים (וגם של מבוגרים), נראה שמשאלתו עומדת להתגשם: להיות מלך ולצוות על כולם. אך מתיא מגלה במהרה עד כמה קשים הם השררה והשלטון, בעיקר לילד שמעדיף לשחק עם חבריו, כפי שהוא מעיד בגילוי לב בציטוט המופיע בהדגשה. אך מתיא איננו מלך רגיל. הוא רוצה באמת ובתמים להתחשב בנתיניו נמוכי הקומה, ולכן הרפורמה הראשונה שהוא מבצע היא לחלק סוכריות לכל הילדים (מעשה שיתברר בהמשך כלא נבון במיוחד). הוא אף יוצא בסתר לסייר בממלכתו, פוגש חיילים ומנסה לעמוד על טיבם של נתיניו. מתיא לא מהסס להתיידד עם "כושים אוכלי אדם" (כך במקור) ולכרות בריתות שלום עם הארצות השכנות. מלכותו איננה מונעת ממנו להתגייס לצבא בעילום שם ולהילחם לצד נתיניו. מאוחר יותר הוא מנסה לארגן את ילדי העולם למחאה משותפת ודרישה לזכויות, אך כושל במשימה, למרבה הצער. בסופו של דבר הוא מודח על ידי שלושה צבאות זרים הפולשים לממלכה ומוגלה לאי בודד.

"כל הילדים ישנים להם בשלוה ורק אני ער על משמרתי ומוכרח לכתוב מכתבים בלילה, כדי שלא תפרוץ מלחמה, כדי שתסתיים עבודת הבניה, כדי שהילדים יוכלו לנסוע בקיץ לקייטנה. כל ילד חושב רק על עיסוקיו ועל צעצועיו, ולי אין זמן אפילו ללמוד, מפני שאני חייב לדאוג לכל ילדי המדינה"

"המלך מתיא הראשון" שייך במובהק לספרים שקשה להפריד אותם מהמחבר, ולו רק בגלל הנסיבות הקיצוניות של חייו ומותו המיתי של יאנוש קורצ'אק. אהבת הילדים וההומאניות של קורצ'אק משתקפות בכל עמוד ובכל שורה בספר. קורצ'אק מביא תפישה שתתבסס לאחר מותו: יחסו לילד, העמדתו במרכז וראייתו כאדם שביכולתו לשאת באחריות ולחיות באומץ למרות המעקשים סביב. הספר, שפורסם לראשונה בפולין בשנת 1922, הוא ספר חינוכי, אך לא דידקטי. הוא רואה את הילד כאדם שלם, בן חורין ובעל זכויות. יש לזכור ששנים לא רבות לפני כן הילדים היו חסרי זכויות ומעמד, ושימשו פעמים רבות ככוח עבודה זול. קהל היעד המוצהר של "המלך מתיא הראשון" הוא הילדים. בספר, הם נהנים מאוטונומיה ומאמון, ואילו המבוגרים מהווים מטרה לחיצי הביקורת, בעיקר כלפי מנגנוני הביורוקרטיה, השררה והשלטון. בספר ממחיש קורצ'אק את השקפתו לגבי דמותו של הילד ומביא לידי ביטוי את התיאוריה החינוכית שלו, שמופנית כלפי מבוגרים וילדים כאחד. מתיא מגלה שעליו לקבל אחריות על ההחלטות שהוא מקבל, ולשם כך עליו ללמוד היטב ולא לפחד מכשלונות. הוא לומד על מגבלות הכוח, החלות גם על מלכים, ומתיידד עם הרופא, שמתגלה כחברו האמיתי היחיד. בספר ההמשך שפרסם קורצ'אק באותה שנה, "המלך מתיא באי השומם", מתיא עובר תהליך התבגרות והבנה לגבי מהות חייו. הוא נמלט מהאי במטרה לסייע למנהיגת צבא הילדים השחורים "קלו־קלו", ולאחר מכן הוא שב לממלכתו, מוותר על המלוכה ובוחר לעבוד במפעל.
יאנוש קורצ'אק - המלך מתיא הראשון - ילד יושב על כס המלכות
גישתו ופועלו של יאנוש קורצ'אק בנושא זכויות הילדים לא נשארו רק בתחומי הספרות והחינוך, אלא השפיעו על חקיקה בנושא זכויות הילד לאחר מלחמת העולם השנייה. בשנת 1959 יזמה פולין את 'אמנת זכויות הילד', שהתקבלה באו"ם בשנת 1989.

ספרים נוספים באותו סגנון